Algemene voorwaarden

Deze actie is een initiatief van Besparenkan en onderdeel van Motto Products B.V.. Motto Products B.V. is o.a. een online marketing organisatie die voor derden online campagnes ontwikkelt t.b.v. het verzamelen van consumenteninformatie die actief interesse tonen in het product/aanbieding van de initiatiefnemer.

Om deel te nemen aan de actie wordt toestemming verleend aan Besparenkan om de klant eenmalig telefonisch te benaderen met een voorstel voor een overstap naar een andere energieleverancier. Besparenkan treedt op als bemiddelaar tussen de klant en de energieleverancier en ontvangt daarvoor een vergoeding van de energieleverancier. Besparenkan heeft bij telefonisch advies gekozen voor een samenwerking met vijf geselecteerde leveranciers, te weten Budget Energie, Energiedirect.nl, Essent, Greenchoice en HuismerkEnergie waarvan wij speciaal door Besparenkan bedongen tarieven vergelijken met de tarieven die uw huidige leverancier momenteel op haar website communiceert. Dit zijn de laagste tarieven die Besparenkan u telefonisch kan aanbieden. Indien u ook van ons informatie per e-mail wenst te ontvangen kunt u hier klikken. U geeft daarmee toestemming om gratis nieuwsbrieven van Motto Products en Besparenkan te ontvangen, mits uw e-mailadres bij Motto Products B.V. of Besparenkan bekend is.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Winvoorwaarden Philips Led pakket bestaande uit 5 Philips led lampen 10461

 1. Deze Winvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Door deelname aan de deze campagne gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande winvoorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn online in te zien op deze campagne/actie webpagina(s) d.m.v. een hyperlink.
 3. Organisator heeft het recht een registratie van een natuurlijk persoon (op basis van gegronde redenen) niet te accepteren.
 4. De prijs in deze campagne/actie wordt zo duidelijk als mogelijk beschreven op de pagina waarop deze winvoorwaarden staan.
 5. Iedere deelnemer aan deze campagne/actie maakt 1 keer kans op de prijs. Meerdere inschrijvingen door dezelfde persoon kan leiden tot uitsluiting zodat er geen kans op prijzen kan worden gemaakt. De prijs wordt maar 1 keer uitgereikt.
 6. Winnaar(s) worden uiterlijk 14 dagen na sluitingsdatum of 1 dag voor de datum van de prijsuitreiking welke staat vermeld op de pagina waarop deze winvoorwaarden staan, bekend gemaakt
 7. Organisator kan te allen tijde verzoeken om een (kopie van) geldig legitimatiebewijs van de prijswinnaar.
 8. De prijswinnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentie adres of telefoonnummer.
 9. Natuurlijke personen welke direct of indirect betrokken zijn bij deze campagne (zoals: medewerkers van Besparenkan en naaste relaties, adverteerders, leveranciers etc.) zijn uitgesloten voor het winnen van de prijs.
 10. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan deze campagne/actie verbonden actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 12. Wanneer de prijs(en) om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar zijn, dan zal er een alternatief worden aangeboden met vergelijkbare waarde.
 13. Prijswinnaar heeft uiterlijk 90 dagen om de prijs in persoon op te halen op het kantoor van Besparenkan. Na 90 dagen vervalt het recht op de prijs.
 14. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Besparenkan is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 15. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Besparenkan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 16. Prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van kansspelbelasting (indien van toepassing).
 17. Prijswinnaars stemmen in met het gebruik van gegevens zoals naam, woonplaats, land en eventuele plaatsing van een foto/film op de websites en social media pagina’s in beheer van de Organisator en partners, publishers en sponsoren voor promotionele doeleinden. Prijswinnaar gaat ermee akkoord dat hij/zij bij de uitreiking van de prijs mag worden gefotografeerd en dat Besparenkan deze foto(s) mag gebruiken in toekomstige campagnes, uitsluitend als bewijs alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, ook is het besluit van de directie niet vatbaar voor beroep.
 19. Organisator is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals uitingen van derde partijen die gebruik maken van de door Besparenkan ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 20. Besparenkan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 21. Besparenkan is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze winvoorwaarden (zonder de deelnemer te benadelen) gedurende de looptijd van de campagne te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze campagne te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Besparenkan daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 22. Indien één of meer bepalingen van deze winvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze winvoorwaarden.

Voor eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen over deze campagne kunt u terecht bij:

Telefonisch:
088 0550110
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail:
via het contactformulier op onze website

Post:
Motto Products B.V.
t.a.v. afdeling Communicatie
Pastoor Vonckenstraat 21
6166 CV Geleen
KvK-nummer 14056449